colicEZ -Vitane

( 980224002 )


قطره کولیک ایز ویتان - ۳۰میلی لیتر

ساخت المان

18,600 تومان بدون مالیات.

100 قلم

مشخصه ها

 از بین بردن نفخ و کمک به خروج گازهای حبس شده در دستگاه گوارش اطفال
    حاوی عصاره طبیعی و معطر شوید و رازیانه
    فاقد هرگونه رنگ و طعم دهنده مصنوعی
    تسکین فوری کولیک در اطفال و نوزادان
    برطرف نمودن دردهای شکمی و کولیک
    فاقد تداخل اثر و عوارض جانبی
    قطره کولیک ایز ویتان:
    سیاری از مطالعات نشان داده اند، تقریبا ۲۰% از شیرخواران دچار کولیک می شوند. با وجود اینکه دل درد و گریه مداوم به دلایل مختلف اتفاق    می افتد، در این بین نوزادانی هستند که گریه های شدید، طولانی و غیر قابل کنترل دارند. این حالت در نوزادی اتفاق می افتد که از سایر جهات    سالم بوده و خوب هم تغذیه می شود. هر چند تمام نوزادان گریه می کنند ولی گریه های کولیکی اغلب در پایان روز آغاز شده، طولانی بوده و     نوزاد به سختی آرام می گیرد. بنا به تعریف، گریه بیش از سه ساعت در روز و سه یا چهار بار در هفته به طور مداوم، به منزله ابتلا به کولیک     تلقی می شود. در این درد که ماهیت موجی دارد، نوزادی که آرام به نظر می رسد، ناگهان شروع به گریه کرده، پشت خود را قوس می دهد و    زانوهای خود را به سمت شکم فرو می برد. قطره کولیکز ویتان با از بین بردن نفخ و کمک به خروج گازهای حبس شده در دستگاه گوارش اطفال و    کودکان، به برطرف نمودن دردهای شکمی و کولیک حاصل از آن کمک می نماید.