Easycol Baby - AEI

( 980301012 )

 قطره ایزی کول بیبی - آ ای آی - 15 میلی لیتر

ساخت اسپانیا

72,000 تومان بدون مالیات.

100 قلم

- این فرآورده حاوی آنزیم لاکتاز است که روی شیر تاثیر دارد .
- این فرآورده می تواند برای آسان کردن پروسه هضم لاکتوز در جبران کمبود موقت آنزیم لاکتاز در ماه های اول زندگی به شیر مادر و شیر خشک اضافه شود .
 - محلولی طبیعی و ایمن که احساس ناراحتی و گریه کودک را تسکین و کاهش می دهد .

به طور طبیعی احساس ناراحتی به خصوص عوارض گوارشی در نوزادان در اثر کمبود آنزیم لاکتاز مرتفع می شود ولیکن ممکن است بدلایل نقص در تولید این آنزیم همچنان ادامه یابد که با مشورت پزشک یا دکتر داروساز مصرف فرآورده مکمل آنزیم یاد شده با دوز مناسب توصیه می گردد . این فرآورده حاوی آنزیم پایدار شده لاکتاز است که روی تجزیه و هضم مناسب قند لاکتوز موجود در شیر و سایر فرمول های تغذیه ی نوزادان و اطفال موثر می باشد .