L Carnitine BSK 3000

( 980224004 )

ال کارنیتین بی اس کی 3000

ساخت ایران

34,900 تومان بدون مالیات.

100 قلم


مشخصه ها

- 10 ویال تک دوزی

 - 3000 میلی گرم ال-کارنیتین در یک ویال خوراکی 10 میلی لیتری

کارنیتین یک ترکیب مشتق شده از آمینواسیدهای متیونین و لیزین می­باشد که تقریبا در تمام سلول­های بدن وجود دارد و اثرات مفید این ترکیب بیشتر مربوط به ایزومر L آن می باشد. ال- کارنیتین نقش مهمی در تولید انرژی ایفا می­کند، به این صورت که باعث انتقال اسیدهای چرب بلند­زنجیر به درون میتوکندری (محل انجام اکسیداسیون یا سوزاندن اسیدهای چرب) می­شود. هم­چنین ال-کارنیتین ترکیبات سمی تولید شده را از میتوکندری خارج کرده و از تجمع آن­ها در این اندامک جلوگیری می­ کند.